fredag 19. mars 2010

IDRETTSDAG 2

Tautrekking. Martin mot røkla........(Lille røkla)
Instruktøren i full jobb.

Golfinstruksjon mot slutten av dagen
Vi ender opp med litt teori i klasserommet

Posted by Picasa

Ingen kommentarer: