onsdag 4. november 2009

TUR TIL BOLIVIA

Hele gjengen på tur. Smått og stort. Vi skal besøke både misjonærkollegaer og Den norske skolen i Bolivia. Noen skal ha skole, noen skal på konferanse og noen skal bare på tur..........
Andre dagen var vi på reise i 19 timer. Det skyldes bl. annet blokkering av innfarten til La Paz. Alltid noe å protestere mot og alltid en årsak til å lage en blokade.... Her venter vi og diskuterer med de 5 sjåførene vi hadde leid inn....
På hotellet i Cochabamba lagde vi en filial av DNS-Peru
Her er Tron i samtale med en kollega som arbeider i Bolivia. NLM har flotte karer i arbeid....
Posted by Picasa

Ingen kommentarer: